FORGOT YOUR DETAILS?

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՍԿԻՉ - ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 

Հսկիչ-թունաբանական լաբորատորիան վերակառուցվել և վերազինվել է 2015 թվականին Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) և Հունաստանի կառավարության միջոցներով: Լաբորատորիան իրականացնում է ՀՀ-ում գյուղատնտեսության մեջ օգտագործման համար թույլատրելի  թունաքիմիկատների որակի վերահսկում: Թունաքիմիկատները ենթարկվում են ստուգման ՀՀ ներկրման պահին, և հետո արդեն Հանրապետության տարածքում մշտադիտարկման ժամանակ: Նրանց ակտիվ բաղադրատարրերի նույնականացման և քանակական որոշման փորձարկումներ իրականացվում են վերջին սերնդի սարքավորումներով և միջազգային  մեթոդներով:

Սահմանված չափորոշիչներից թե բարձր, թե ցածր քանակները իրենցից վտանգ են ներկայացնում գյուղատնտեսության համար: Ցածր քանակի դեպքում բույսերի պաշտպանության միջոցը դառնում է անարդյունավետ, իսկ բարձր քանակները ռիսկային են հետագայում մնացորդային քանակների պահպանման համար:

Լաբորատորիան վերազինված է ժամանակակից հետևյալ սարքավորումներով.

բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագիր (ԲԱՀՔ),

գազային քրոմատագիր (ԳՔ),

ինֆրակարմիր սպեկտրոմետր (ԻԿ):

Շարունակական բնույթ են կրում անձնակազմի վերապատրաստումները և համագործակցությունը միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ:

TOP